Energikartläggning

 

Energiretur i Umeå AB kan nu erbjuda energikartläggning i stora företag.

 

Företaget har redan tidigare lång och gedigen erfarenhet av energikartläggning och energianalyser både för lokaler och industriella miljöer, men har genom certifiering av vår Håcan Åström nu även möjlighet att erbjuda Dig professionellt stöd enligt Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL).

 

Certifieringen av energikartläggare säkerställer att kompetenskraven för att genomföra energikartläggning enligt EKL är uppfyllda.

 

Enligt lagen om energikartläggning i stora företag, har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. I skrivande stund finns det 58 personer som är certifierade i Sverige och 1034 stora företag som angivit att de omfattas av lagen.

 

Om företag inte har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem behöver en certifierad energikartläggare anlitas för att genomföra energikartläggningen enligt lagens krav. Stora företag skulle senast den 29 januari 2016 anmäla att detta till energimyndigheten. Senast under kvartal 1 år 2017 ska en kartläggning vara genomförd och inrapporterad till energimyndigheten.

 

En energikartläggning är en utredning av en byggnads och en verksamhets faktiska energianvändning, i syfte att optimera dess energianvändning samt identifiera förbättringsåtgärder vilka leder till minskad energianvändning, minskad miljöpåverkan och ekonomiska besparingar.

 

Med en energikartläggning utreds verksamhetens energianvändning där såväl byggnadstekniska processer och verksamhetens stödprocesser innefattas och resulterar i ett underlag som ger en god översikt och helhetssyn.

 

Kartläggningen resulterar i ett underlag med in- och utgående energibalanser, identifiering av energianvändare och energislösare, ekonomiskt lönsamma åtgärdsförslag, förändrad miljöpåverkan samt framtagande av för verksamheten användbara nyckeltal.

 

Läs mer på energimyndighetens hemsida eller ring oss på Energiretur, så berättar vi mer.

Energiretur i Umeå AB
Gräddvägen 11
906 20 Umeå
Kontakt
090 18 10 10
 
© 2024 Energiretur
Information om cookies