Valvet@ Energiretur.se

En arkivlösning för fastighetsdokumentation

 

Valvet är en skräddarsydd arkivlösning där vi på Energiretur hjälper Er från start till mål.
En väg in, en väg ut, lätt tillgängligt och alltid med fastigheten i centrum !

I tjänsten ingår följande:

•       Arkivstruktur och omfattning

•       Sammanställning av befintlig dokumentation

•       Digitalisering av Er befintliga pappersdokumentation

•       Saknas något? Det ordnar vi. Vi har de kunskaper som krävs för inventering, uppritning och                                 funktionsprovning. 

•       Bygge av arkivet i SharePoint

•       Arkivadministration - Rutiner och arbetssätt - Vi säkerställer att er arkivhantering blir hållbar över tid 

 

Projektstöd - Dokumentationssamordning

 

Vi är en extern resurs som tidigt i projektet anlitas för att i byggprojektet inneha en roll som stöttar 
och avlastar projektledaren i frågor som rör fastighetsdokumentation. 
Vi säkerställer att förvaltningsorganisationen efter avslutat byggprojekt erhåller en komplett och 
relevant dokumentation för fortsatt förvaltning och utveckling av fastigheten.

I tjänsten ingår följande:

•       Kravställning

•       Löpande stöd till projektgrupp

•       Granskning och kontroll

•       Överlämning till förvaltning

Vi har även de resurser som behövs för inventering, funktionsprovning och uppritning av 
tekniska installationer i alla typer av fastigheter.

 

För ytterligare information kontakta Peter Hamrin för att komma igång. 
Hör av Er på 070-348 18 10 eller peter@energiretur.se 

Energiretur i Umeå AB
Gräddvägen 11
906 20 Umeå
Kontakt
090 18 10 10
Avtalskunder
Logga in
© 2023 Energiretur
Information om cookies