Injustering kyla

 

Grundläggande faktorer till att kylinjustering är nödvändig:

 • Fördela ut effekt i fastigheten
 • Hålla nere flödet i systemet och minska rörmotståndet
 • Hålla nere differenstryck över kylventiler
 • Få ett tyst kylsystem

Hur märks det att kylsystemet är dåligt justerat?

 • Ojämn temperatur i fastigheten
 • Oljud ur ventiler
 • Tillopp och retur i kylsystem har litet temperaturfall

Vad är vinsten för fastighetsägaren?

 • Antalet klagomål minskar
 • Pumpenergin minskar mellan 0-80%
 • Kylförbrukningen minskar mellan 0-15% beroende på hur systemet gått tidigare
 • Uttaget ur fjärrkylnätet blir bättre

Vad är viktigt att tänka på vid en kylinjustering?

 • Ventilationen kräver energi, därför är det viktigt att den är kontrollerad och fungerar bra före injusteringen
 • Samkörningsfunktioner mot värme bör kontrolleras vid kyljustering
Energiretur i Umeå AB
Gräddvägen 11
906 20 Umeå
Kontakt
090 18 10 10
 
© 2024 Energiretur
Information om cookies