Injustering värme

 

Grundläggande faktorer till att värmeinjustering är nödvändig är följande punkter:

 • Fördela ut effekt i fastigheten
 • Hålla nere flödet i systemet och minska rörmotståndet
 • Hålla ner differenstryck över termostatventiler
 • Få ett tyst värmesystem

Hur märks det att värmesystemet är dåligt justerat?

 • Ojämn temperatur i fastigheten
 • Oljud ur termostatventiler
 • Tillopp och retur i värmesystem har litet temperaturfall

Vad är vinsten för fastighetsägaren?

 • Antalet klagomål minskar
 • Pumpenergin minskar mellan 0 - 80%
 • Värmeförbrukning minskar mellan 0 till 15% beroende på systemet gått tidigare
 • Uttaget ur fjärrvärmenätet blir bättre och Q/W flöde förbättras

Vad är viktigt att tänka på vid en värmeinjustering?

 • Ventilationen kräver energi, därför är det viktigt att den är kontrollerad och fungerar bra före injusteringen
 • De flesta anläggningar är injusterade med konsultvärden. Det vill säga teoretiska framräknande värde. Energiretur mäter alltid temperatur när anläggningen går utan termostater, på så vis upptäckts onormala transsissionförluster och dimensioneringsfel och kan korrigeras omgående.
 • Bästa tid för att utföra injusteringar är från mitten av oktober till 15 februari.
Energiretur i Umeå AB
Gräddvägen 11
906 20 Umeå
Kontakt
090 18 10 10
 
© 2024 Energiretur
Information om cookies