OVK Obligatorisk Ventilationskontroll

 

OVK-besiktning betyder obligatorisk ventilationskontroll. Lagen om OVK kom 1992 för att säkerställa att ventilationen fungerar såsom det var tänkt när den togs i bruk. Den får inte bli sämre. Ju nyare system man har – ju högre blir kraven eftersom bygglagen från installationen gäller som regelverk.

 

Intervallen för besiktningar är 3 eller 6 år beroende på verksamhet och system,Intyg på utförd OVK skall sitta på väl synlig plats, exempelvis trapphus entre etc så boende kan se att besiktningen är utförd.

 

Inför OVK bör fastighetsägaren tänka på att se över anläggningen så inte lätt åtgärdade fel leder till underkänt resultat, likt en bilägare normalt gör kontroll att lampor fungerar före bilbesiktning.

 

Kostnaden för att genomföra kontrollen varierar naturligtvis beroende på ventilationssystemets komplexitet och storlek, samt restider för besiktningsmannen. Om ni begär in offert tillse att besiktningsmannen är namngiven och finns med på Boverkets lista över certifierade besiktningsmän. Därefter upphandla besiktning i god tid och ge som förutsättning att den ska vara utfört inom 6 månader.

 

 

Energiretur i Umeå AB
Gräddvägen 11
906 20 Umeå
Kontakt
090 18 10 10
 
© 2024 Energiretur
Information om cookies