Statistik

 

Är ett bra hjälpmedel för att få kontroll på förbrukning och upptäcka fel.


Energiretur har lång erfarenhet av att granska förbrukningar och upptäcka felaktigheter. Värdet i att ha en bra uppföljning ligger i att den som granskar uppgifterna har kompetensen att upptäcka och åtgärda felaktigheterna. Statistik som ingen granskar har inget värde.

 

För mer information, kontakta

Ulf Carlberg
070 - 256 26 90
ulf@energiretur.se

Energiretur i Umeå AB
Gräddvägen 11
906 20 Umeå
Kontakt
090 18 10 10
Avtalskunder
Logga in
© 2023 Energiretur
Information om cookies